Retail

Vi har gedigen erfarenhet av infrastruktur och drift för affärssystemet SAP för stora kunder som Axfood och Bergendahls. Kraven är ofta extremt höga och driftstopp får helt enkelt inte inträffa. Så gav vi Bergendahls ny kraft.

Media & underhållning

Inom medieproduktion hanteras omfattande mängder ljud och film som behöver lagras i många olika versioner. Vi säkerställer lagring, tillgänglighet och drift för stora mediekunder som sänder innehåll både live och via webb- och playfunktioner.

Offentlig sektor

Styrsystemen för grundläggande samhällsfunktioner är verksamhetskritiska. Vår lösning garanterar hundraprocentig tillgänglighet för VA SYD så att 500 000 invånare får friskt vatten i kranarna dygnet om. Så hjälpte vi VA SYD.

Tillverkande industri

Vi levererar serverlösningar för många tillverkande kunders affärssystem. Det är avgörande att varje del i logistikflödet fungerar sömlöst, från kunddata till produktion och orderhantering. Så tryggade vi SECOs globala leveranslöfte.

Bank & finans

I system som hanterar tiotusentals finansiella transaktioner i sekunden är säkerhetskraven extremt höga.  Vi skapar automatiserad överblick och analys, realtidslarm som förebygger avbrott och tillgång till spetskompetens 24/7.

Life Science & Pharma

På MAX IV-laboratoriet genomförs experiment som kan lösa stora samhällsproblem inom medicin, bioteknik och miljö. Nertid kan omintetgöra år av forskning. Total tillgänglighet och extrem prestanda var ett absolut krav. Så löste vi uppgiften.