MAX IV-laboratoriet är Sveriges mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur genom tiderna. I juni 2016 togs den fjärde generationen av laboratoriet i drift vilket gjorde MAX IV till världens mest ljusstarka synkrotronljusanläggning. Laboratoriets lagringsring för elektroner mäter hela 528 meter i omkrets och är lika stor som Colosseum.

Utmaning: extrem prestanda krävdes

Forskare från hela världen kommer varje år till MAX IV för att utföra experiment inom materialvetenskap, miljörelaterad forskning, bioteknik och medicin. MAX IV-laboratoriet ska kunna ta emot 2500 forskare på årsbasis. För att hantera all kritisk forskningsdata behöver MAX IV en robust IT-infrastruktur som även är flexibel mot de behov som finns gällande hög bandbredd och extrem prestanda.

Nertid på 0,5 sekunder kan orsaka:

  • långa driftavbrott för användare
  • förlorad datainsamling
  • förstörda forskningsprover

En del av forskarna har med sig framtagna prover som används och förbrukas vid experimenten. Nertid och dataförlust skulle i dessa lägen få allvarliga konsekvenser. I vissa fall skulle det gå att återskapa experiment med nytt material, men i andra fall skulle det ta åratal eller till och med vara omöjligt att frambringa nya prover.

Total tillgänglighet ett krav

Samarbetet mellan LOAD och MAX IV handlar om att kombinera mycket höga krav inom områdena; tillgänglighet, datamängd och prestanda. I den här IT-miljön kan minsta dataförlust få extrem betydelse. År av förberedelser kan vara bortkastade och frambringade experiment omöjliga att återskapas. Tillgängligheten måste vara total.

– För att uppnå och upprätthålla total tillgänglighet på MAX IV, krävs inte bara en teknisk lösning på rätt nivå, utan även kontinuerlig proaktivitet, regelbunden översyn och uppgraderingar av system från vår sida, säger Kim Quarnström på LOAD som har arbetat med MAX IV-projektet sedan slutet på 2013.

Samarbetet i korthet:

  • LOAD har hjälpt MAX IV i att bygga upp en IT-infrastruktur för total tillgänglighet på laboratoriets verksamhetskritiska system.
  • Samarbetet rör design av IT-miljön, rekommendationer gällande utrustning samt implementation.
  • LOAD agerar kontinuerligt som en stöttande IT-partner till MAX IV.