Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför krävs ständig styrning, tillsyn, testning och kommunikation för att säkerställa kvaliteten och distributionen. Vi hjälpte VA SYD att säkerställa de grundläggande samhällsfunktionerna vattenförsörjning och avfallshantering till mer än 500 000 människor.

VA SYD är en regional VA-organisation som framförallt verkar i Sydvästra Skåne. Verksamheten består av tre huvudområden: att leverera friskt dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall.

Utmaningar:

Eftersom styrsystemen är oumbärliga för VA SYD kan eventuella driftstopp få allvarliga konsekvenser för medborgarnas hälsa samt orsaka översvämningar och materialskador.

VA SYDs största utmaning är att garantera hundraprocentig tillgänglighet till de mest kritiska styr- och kvalitetssystemen för verksamheten:

  • Kontrollsystem för distributionen av dricksvatten
  • Telefonisystem för inrapportering av läckage
  • Kartsystem för att lokalisera och åtgärda läckor
  • Labsystem för att analysera vattenprover
  • Hemsida för att ge aktuell information till invånarna

Samarbete och resultat:

LOAD fick förtroendet att utföra en förstudie med fokus på att öka tillgängligheten för de mest kritiska systemen och att säkra hundraprocentig tillgänglighet för viktig information. För att konkretisera verksamhetens krav på tillgänglighet definierades tydliga målsättningar för driftstopp och dataförlust.

Analysarbetet utmynnade i en kravspecifikation för infrastrukturen och ett fortsatt samarbete där LOAD har hand om implementation, driftsättning och löpande underhåll av infrastrukturen. VA SYD har idag en lösning som garanterar hundraprocentig tillgänglighet.

Målsättningar:

  • 1 timmes återställningstid vid haveri (RTO)
  • 5 minuters återställningspunkt vid haveri (RPO)

Resultat:

  • 0-3 minuters återställningstid vid haveri (RTO)
  • Maximalt 10 minuters dataförlust vid haveri (RPO)

VA SYD om samarbetet:

”Samarbetet med LOAD innebär att vi som organisation kan säkerställa några av de mest grundläggande samhällsfunktionerna, såsom vattenförsörjning och avfallshantering. Med hjälp av LOAD lyckades vi finna och implementera den IT-infrastruktur som motsvarar det konkreta behov som vår verksamhet har. VA SYDs förtroendet för LOAD som samarbetspartner är väldigt högt.”