backup-misstag

3 vanliga backup-misstag

5 okt, 2018

Många lever i en falsk tro att de har koll på sin backup. Det är inte förrän något händer som det blir uppenbart att systemet har allvarliga luckor.

Backup är en av de viktigaste dagliga IT-processerna på ett företag. Ändå behandlas den ofta som ett rutinärende. Det här är tre väldigt vanliga misstag i både stora och mindre organisationer.

3 alltför vanliga misstag

  1. Ni lever i tron att backupen är säkrad men kontrollerar det inte regelbundet.
  2. Backup behandlas som ett rutinärende och får inte den tid och expertis som krävs.
  3. Backupen är beroende av en eller ett fåtal personer som kan bli sjuka eller sluta.

Känner du igen dig i en eller fler av de här påståendena är det dags att ge backupen den tillsyn och kontroll den behöver.

Missar ni att kolla nattkörningar och tänker ni att allt är under kontroll ändå?

Sluta med det. Skaffa en lösning som fungerar i verkligheten istället.

Trygga din backup