Fallgropar med manuell prissättning

4 fallgropar med manuell prissättning

4 okt, 2018

Många arbetar i förlegade och ineffektiva system där man efter bästa förmåga försöker justera priserna när kostnaderna ökar eller när konkurrenterna sänker sina priser. Sådana lösningar kan inte skalas och absolut inte automatiseras. Istället krävs återkommande stora manuella insatser.

De tar tid och kraft som skulle ha kunnat läggas på annat, som affärsutveckling och innovation. För att inte tala om utrymmet för att den mänskliga faktorn felar med jämna mellanrum. De vanligaste fallgroparna är:

  • Priser som inte är konkurrenskraftiga
  • Sämre marginaler
  • Inkonsekvent prissättning
  • Intäktsförluster till följd av förlorat förtroende

Snabbt och smart med automatiserad prissättning

Automatiserad prissättning med artificiell intelligens (AI) bygger på en uppsättning regler och en hierarki dem emellan. När den grunden är på plats kan du vara precis så snabbrörlig som marknaden kräver utan att kompromissa med de viktigaste värdena för din affär.

Läs mer om automatiserad prissättning