Dags att gå över till SAP S/4HANA?

10 maj, 2023

Här är 5 starka anledningar att välja IBM Power som plattform.

Efter 2027 kommer inte SAP, ett av världens största affärssystem, längre att ge support för andra databaser än deras egen SAP HANA in memory databas. Därför är det hög tid för dig som är SAP-användare att migrera till den nya generationens system SAP S/4HANA, om du inte redan har gjort det.

SAP + Power – en uppskattad kombination

Tusentals organisationer har framgångsrikt kört SAP R/3-miljöer på IBM Power Systems i många år, erfarenheter du får ta del av som ny kund. Fler än 3500 företag använder redan IBM Power Systems för att köra SAP HANA. SAP använder dessutom IBM Power10-arkitektur i sitt eget SAP HANA Enterprise Cloud.

IBM Power Systems är den perfekta plattformen för att ta din verksamhet in i nästa generations SAP-upplevelse, med svårslagen prestanda, flexibilitet och säkerhet.

  • ROI på 137%

En rapport från analysföretaget Forrester visar hur tre stora företag inom tillverkning och logistik, läkemedel och IT-tjänster betydligt sänkte sina kostnader för inköp, hantering och underhåll av system genom att flytta SAP HANA till IBM Power-servrar. De fick tillbaka investeringen på i snitt 7 månader.

  • Noll timmar nertid

En representant för ett av företagen sa inför bytet till IBM Power: “I de fåtal fall när systemen går ner stannar hela bolaget. Det kan ta timmar att återstarta eftersom databasen är så stor.” 

Samma person kunde efter 18 månader konstatera att nertiden varit 0 timmar.

  • Från 50 till 4 fysiska servrar

En annan intervjuad företagsrepresentant berättade att  innan de gick över till IBM Power hade de 50 fysiska servrar för system som hanterade produktion, disaster recovery, utveckling och testning. På den miljön kunde de inte virtualisera. Efter bytet till Power kunde de återskapa samma miljö och bygga ut den på bara fyra fysiska servrar.

  • 60% ökad produktivitet

Det minskade antalet fysiska servrar frigjorde tid för systemadministratörerna. Det resulterade i mer tid till att fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

  • Snabbare anpassning till nya krav

För ett av företagen innebar IBM Power och PowerVM-virtualiseringen att de kunde tillhandahålla resurser mycket mer effektivt. Det har gjort att deras process med att sätta upp nya SAP HANA-instanser går upp till 20 gånger snabbare.

“Det hjälper oss att snabbare reagera på förändrad efterfrågan och krav.” 

Med IBM Power fick användarna den flexibilitet som krävs för att hantera förändrade affärskrav. Dessutom ökade tillgängligheten för applikationerna.  

Källa: Forrester, The total economic impact of IBM Power Systems for SAP HANA.

Vill du ha mer information eller har några frågor – kontakta Daniel Björk.