Priser

Har du koll på vad som påverkar priserna?

12 sep, 2018

Komplexa affärer är vardagsmat inom handeln idag. Det ställer högre krav på rätt prissättning både inom och mellan produktlinjer. För att kontrollera att hela prismodellen hänger ihop, i takt med förändringar i omvärlden, behövs ett kraftfullt och precist system.

Vanliga fallgropar med manuell prissättning är:

  • priser som inte är konkurrenskraftiga
  • sämre marginaler
  • inkonsekvent prissättning
  • intäktsförluster till följd av förlorat förtroende.

Med automatisk prissättning kan du vara precis så snabbrörlig som marknaden kräver utan att kompromissa med de viktigaste värdena för din affär.

Gör du grundjobbet och tar ställning till vad som är viktigast, när och i vilken ordning så kan du med automatisk prissättning vara precis så snabbrörlig som marknaden kräver utan att kompromissa med de viktigaste värdena för din affär.

Ta kontrollen över prissättningen.

Läs mer om automatiserad prissättning