LOAD_pricning-ls

Hur hanterar du prissättning i flera säljkanaler?

7 okt, 2018

Det blir allt vanligare att ha både fysiska butiker och nätbutiker där efterfrågan och prisförväntningar ser väldigt olika ut. Allt fler handelsföretag upplever därför svårigheter med att optimera prissättningen i alla kanaler vid alla tillfällen.

Förlegade system går inte att skala

Många arbetar i förlegade och ineffektiva system där man efter bästa förmåga försöker justera priserna när kostnaderna ökar eller när konkurrenterna sänker sina priser. Sådana lösningar kan inte skalas och absolut inte automatiseras. Istället krävs återkommande stora manuella insatser.

Snabbt och smart med automatiserad prissättning

Automatiserad prissättning med artificiell intelligens (AI) bygger på en uppsättning regler och en hierarki dem emellan. När den grunden är på plats kan du vara precis så snabbrörlig som marknaden kräver utan att kompromissa med de viktigaste värdena för din affär.

Läs mer om automatiserad prissättning