Låt IT utveckla affären

Låt IT vara med och utveckla affären

3 okt, 2018

IT som tjänst kan kombineras med funktioner som extern back up, återställningsövningar, återställning vid större incidenter och testmiljö vid systemuppgraderingar.

På så sätt kan IT-medarbetarna ägna sig åt utveckling av funktioner som stöttar verksamheten, inte hotar den.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med serverplattformen Power att frigöra tid.

Trygga systemen och frigör innovationskraft