Modern prisoptimering

Modern prisoptimering sköts med AI

1 sep, 2018

Rätt prissättning har 3-4 gånger större effekt på lönsamheten än andra åtgärder. Samtidigt missar många handlare fördelarna med automatisering och artificiell intelligens (AI). Allt för många sätter fortfarande sina priser med förlegade system och blir omsprungna av konkurrenterna.

I ett snabbrörligt handelsklimat där kostnader och konkurrentpriser ständigt förändras är det avgörande att ha en smart och modern prishanteringsprocess. Dagens handelsföretag behöver kunna justera priser både snabbt och genomtänkt.

Något som inte har förändrats är att priset är det mest kraftfulla verktyg en handlare har för att förbättra lönsamheten. Prissättningen har mycket större effekt på lönsamheten än andra justeringar och förändringar.

(Källa: Compustat, Deloitte Analysis. Beräknat på ett genomsnitt av Fortune 1000-företag.)

Prissättning i olika kanaler

Vanliga fallgropar med manuell prissättning

 • Priser som inte är konkurrenskraftiga
 • Sämre marginaler
 • Inkonsekvent prissättning
 • Intäktsförluster till följd av förlorat förtroende

Optimalt pris i alla kanaler en utmaning

Det är idag snarare regel än undantag att en handlare driver både fysiska butiker och nätbutiker där efterfrågan och prisförväntningar ser väldigt olika ut. Allt fler handelsföretag upplever därför stora svårigheter med att optimera prissättningen i flera kanaler vid olika tillfällen. Det leder i sin tur till att erbjudanden och kampanjer riskerar att lanseras vid fel tidpunkt och till fel priser.

Snabba prisjusteringar

Många faktorer att ta hänsyn till

I en verklighet där många handlare har tusentals produkter i både fysiska butiker och nätbutiker, är det helt avgörande för överlevnad att man har en effektiv och lönsam process för sin prisstrategi. En process som dessutom tar hänsyn till att:

 • Dagens kunder som är mer priskänsliga än någonsin.
 • Det faktum att alla, ständigt har tillgång till all prisinformation för jämförelse.
 • Ett ständigt ökande antal konkurrenter.

Rätt prissättning

Affärerna blir mer komplexa

Komplexa affärer är vardagsmat inom handeln idag. Det ställer högre krav på rätt prissättning både inom och mellan produktlinjer. För att kontrollera att hela prismodellen hänger ihop, i takt med förändringar i omvärlden, behövs ett kraftfullt och precist system.

Automatiserad prishantering med AI

Automatiserad prissättning är varken krångligt eller svårt. Det här är det viktigaste att veta:

 • En robust och automatiserad prishanteringsprocess justerar bara priserna för de produkter som behöver förändras och råkar inte få med sig flera produktlinjer eller varor i onödan.
 • Att automatisera processen med moderna AI-lösningar (artificiell intelligens) avlastar prissättningsteamet.
 • Som handlare kan du reagera tillräckligt snabbt och med förutsedda konsekvenser.
 • Det i sin tur stärker både konkurrenskraften och lönsamheten.

Prissätt med AI

Tjänsten Perfect Pricing hjälper dig att följa din satta prisstrategi eller vid behov att lägga om prisstrategi. Systemets algoritmer tar hänsyn till vilka faktorer som är viktiga för dina egna varumärken och andras, kundernas priskänslighet och avgörande Key Value Items som driver storlek på varukorgar.

Perfect Pricing är en molnbaserad lösning som är enkel att införa och bygger på IBMs välkända intelligenta Watson-system. Läs mer om Perfect Pricing här.