Rusta för kris

Tre saker du måste göra för att klara en kris

13 sep, 2018

Idag är de flesta verksamheter helt beroende av fungerande IT-system. Har du och din organisation tänkt igenom hur ni ska agera för att minimera riskerna? Om ni är beroende av att systemen aldrig går ner är det hög tid att gå igenom checklistan nedan.

1. Förstå konsekvenser, agera i tid

Har din organisation tänkt igenom olika scenarier och har ni en plan att för att hantera dem?

Att ha en förmåga att föreställa sig möjliga konsekvenser och att agera på dem i tid är centrala framgångsfaktorer.

2. Rusta din IT

Kan du på rak arm besvara de här frågorna?

  • Vad händer om de viktigaste IT-systemen i din verksamhet går ner?
  • Vilka garantier har din organisation för systemens tillgänglighet?
  • Har ni en plan steg för steg inför ett större avbrott?

3. Optimera resursanvändandet

Är IT-miljön i din verksamhet personberoende?

Har ni isåfall en plan för vad ni ska göra den dagen de personerna slutar? För det gör de, förr eller senare. Lägger er IT-personal sina resurser på rätt saker, nämligen att stötta utvecklingen av kärnverksamheten?

Trygga systemen och frigör innovationskraft