dalig-backup

Tre tecken på en dålig backup-lösning

10 nov, 2018

I många verksamheter är backup ett ständigt dåligt samvete för IT-organisationen. Man borde dubbelkolla och övervaka backup-hanteringen men gör det inte.

För andra är situationen den motsatta. Man lägger mycket tid på kontroll och översyn av backup och det stjäl tid från affärsutveckling och innovation.

Det är synd med alla dåliga samveten och haltande lösningar, särskilt eftersom själva backup-funktionen är en helt avgörande IT-process.

Det här är tre allvarliga tecken på en dålig backup-lösning

  • Backupen lagras i samma datacenter som all övrig data.
  • Ni har ingen egen expertis inom backup och missar ofta dagliga rutiner.
  • Backup-planen testas inte regelbundet.

Med Backup as a Service slipper du oron och frustrationen kring att en viktig IT-process inte får den tillsyn och löpande kontroll som den kräver. Du får en säker och kostnadseffektiv lösning och har alltid tillgång till den senaste spetskompetensen när du behöver den.

 

Trygga din backup