backupresurser

Trygga din backup säkert och resurseffektivt

1 aug, 2018

Backup – det är väl något som sköter sig självt i bakgrunden? Många tänker så men det stämmer inte. Backup kräver regelbunden tillsyn och expertis.

En av de tuffaste utmaningarna inom datasäkerhet idag är de ständigt ökande datamängderna. Att hantera det och samtidigt hålla ner backup-tiderna är något många brottas med.

72% av IT-ansvariga ser säkerhet som det viktigaste området inom IT. Ändå missar alltför många organisationer grundläggande rutiner kring sin backup på grund av tidsbrist.

kassaskap

Förr eller senare händer något

Incidenter och avbrott händer alla förr eller senare. Utan god planering och regelbundna tester av er backup-lösning riskerar du riktigt obehagliga överraskningar.

Det blir garanterat dyrt och du kan förlora både intäkter och produktivitet. I värsta fall kan dataförluster göra att du tappar kunder och affärer.

Tre viktiga frågor att ställa:

 1. Hur mycket dataförlust tål din verksamhet?
 2. Hur mycket skulle det kosta dig att bli av med en dags eller en veckas data?
 3. Vad händer om dataförlusten får konsekvenser för era åtaganden inom avtal, leveranser och säkerhet?

Ett första viktigt steg är att se till att din backup befinner sig på en annan geografisk ort än övrig lagrad data och att ni har rutiner för backup och regelbundna tester av backup-systemen.

Låt dig inte invaggas i falsk trygghet

Många lever i en falsk tro att de har koll på sin backup. Det är inte förrän något händer som det blir uppenbart att systemet har allvarliga luckor.

Backup är en av de viktigaste dagliga IT-processerna på ett företag. Ändå behandlas den ofta som ett rutinärende. Det här är tre väldigt vanliga misstag i både stora och mindre organisationer.

backup-misstag

3 alltför vanliga misstag

 1. Ni lever i tron att backupen är säkrad men kontrollerar det inte regelbundet.
 2. Backup behandlas som ett rutinärende och får inte den tid och expertis som krävs.
 3. Backupen är beroende av en eller ett fåtal personer som kan bli sjuka eller sluta.

dalig-backup

… och 3 viktiga saker att ha koll på:

 • Separera backup från övrig verksamhet

Se till att din backup-data finns i ett datacenter som är geografiskt separerat från det datacenter där verksamhetens övriga tjänster finns. Det ökar säkerheten och förhindrar bedrägerier och felhantering.

 • Säkerställ att tillsyn och kontroll fungerar

Hur ofta kontrollerar ni att nattkörningarna har gått som planerat? Inte så ofta som ni borde? Tyvärr är det alltför vanligt att organisationer missar det här. Den sortens misstag märks inte förrän ett avbrott eller en incident inträffar – och då är det försent.

 • Testa backup och återställning regelbundet

Det räcker inte att bara ha installerat en lösning, den måste testas mot verkligheten löpande. Annars invaggas hela organisationen i falsk trygghet och det kan kosta mycket. 43% av verksamheter som råkar ut för stora dataförluster går till och med omkull.

Dåligt samvete är vanligt

I många verksamheter är backup ett ständigt dåligt samvete för IT-organisationen. Man borde dubbelkolla och övervaka backup-hanteringen men gör det inte.

backupresurser

Lägger du tid på fel saker – som backup?

Hur mycket tid lägger din organisation på att dubbelkolla och övervaka backup? Oavsett om ditt svar är “för lite” eller “för mycket” behöver du ställa följdfrågan: är det er kärnkompetens och är du nöjd med resultatet?

Om inte, är det hög tid för att överväga en molnlösning.  De flesta skäl som har fått organisationer att avvakta med en flytt till molnet består av problem som idag är lösta. Med ett bra avtal och en kompetent leverantör kan du snarare stärka både effektiviteten och säkerheten.

resurseffektiv

Här är tre starka argument för en molnbaserad backup-lösning:

 1. Skalbarhet och flexibilitet. Du betalar bara för det du använder och har fullständig flexibilitet mot dina faktiska behov. Skala upp och ner som det passar din verksamhet.
 2. Enklare bemanning. Du behöver inte tänka på specifika plattformskompetenser för sånt som inte är kärnverksamheten när du rekryterar. Du slipper schemalägga egna medarbetare 24/7 eftersom expertis med ständigt uppdaterade kunskaper är tillgänglig dygnet om vid behov.
 3. Mindre administration. Det här minskar behovet av planering och avlastar på det sättet din organisation med mindre egna insatser och lägre risk att bli sittande med överdimensionerad hårdvara.

Med Backup as a Service får du dessutom tillgång till den senaste tekniken inom deduplicering och komprimering. Och när datat reduceras med 70% minskar din kostnad med lika mycket.

Släpp oron över kostnader, bemanning och säkerhet och lägg ut de funktionerna på backup-experter istället. Med rätt molnlösning stärker du din organisations konkurrenskraft.

Fyll i formuläret för att läsa mer om Backup as a Service från LOAD.