power-cloud

Trygga systemen och frigör innovationskraft

1 sep, 2018

Med ökande digitalisering kan incidenter på mycket kort tid leda till kriser med allvarliga konsekvenser för säkerhet och lönsamhet. Hur rustad är dina system och din organisation?

Tre frågor att ställa:

 1. Hur säkerställer du att din verksamhet alltid snurrar oavsett vad som händer i omvärlden?
 2. Är verksamhetsledningen insatt i hur alla IT-leveranser fungerar?
 3. Har ni ett helhetsgrepp med riktlinjer för tillgänglighet, lagring och säkerhet?

Testa din krisinsikt

Tre saker att göra för att klara en kris

Om din organisation är beroende av att systemen aldrig går ner är det hög tid att gå igenom checklistan nedan.

1. Förstå konsekvenser, agera i tid

Har din organisation tänkt igenom olika scenarier och har ni en plan att för att hantera dem?

Att ha en förmåga att föreställa sig möjliga konsekvenser och att agera på dem i tid är centrala framgångsfaktorer.

2. Rusta din IT

Kan du på rak arm besvara de här frågorna?

 • Vad händer om de viktigaste IT-systemen i din verksamhet går ner?
 • Vilka garantier har din organisation för systemens tillgänglighet?
 • Har ni en plan steg för steg inför ett större avbrott?

3. Optimera resursanvändandet

Är IT-miljön i din verksamhet personberoende?

Har ni isåfall en plan för vad ni ska göra den dagen de personerna slutar? För det gör de, förr eller senare. Lägger er IT-personal sina resurser på rätt saker, nämligen att stötta utvecklingen av kärnverksamheten?

Låt IT utveckla affären

Låt IT vara med och utveckla affären

IT som tjänst kan kombineras med funktioner som extern back up, återställningsövningar, återställning vid större incidenter och testmiljö vid systemuppgraderingar.

På så sätt kan IT-medarbetarna ägna sig åt utveckling av funktioner som stöttar verksamheten, inte hotar den.

5 saker om molnet som oroar i onödan

5 saker om molnet som oroar dig i onödan

Jag vet ju inte var datan lagras.

Idag kan du välja en molnleverantör som garanterar att din känsliga eller affärskritiska data lagras inom EU.

Kan jag lita på säkerheten?

En bra molnleverantör kan erbjuda säkerhetstjänster av högsta klass. Många gånger kan det vara både resurseffektivt och mer tillförlitligt att lägga ut säkerhetslösningarna på en specialistkunnig aktör.

Hur säkras stabiliteten?

Hög och tillförlitlig bandbredd för både företag och privatpersoner är numera ett prioriterat samhällsuppdrag. Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Måste vi lägga allt i molnet?

En bra leverantör är flexibel och kan erbjuda hybrida lösningar – kombinationer av lokal drift och molndrift. Det kan ge utrymme för stegvisa förflyttningar till molnet. Det kanske passar er affärsmodell eller lagkrav för er datahantering, eller så har ni helt enkelt investerat i hårdvara som det finns anledning att fortsätta använda ett tag framöver.

Molnet

7 fördelar med molndrift

 • Enklare bemanning.
  Du behöver inte tänka på specifika plattformskompetenser när du rekryterar och behöver inte sätta egna medarbetare på schema 24/7.
 • Resurseffektivt.
  Du spar pengar på infrastruktur eftersom du slipper återkommande tunga hårdvaruinvesteringar.
 • Skalbarhet och flexibilitet.
  Du slipper betala för att klara av verksamhetens toppar året om, utan kan skala kapaciteten upp och ner i takt med behovet.
 • Ständig tillgång till rätt kompetens.
  Du har konstant tillgång till den senaste expertisen på rätt plattform.
 • Frigör din tid till strategiskt arbete.
  Du slipper tänka på uppgraderingar och underhåll.
 • Stordriftsfördelar.
  Molnlösningar medger att du kan ta del av de bästa maskinerna även om du inte är den största kunden.
 • Ökad säkerhet.
  Du kan låta din molnleverantör sköta backuper och återstartsplanering. Med rätt leverantör du kan också ställa krav på dubbla servrar i olika datahallar och säkerhetslösningar som är utformade för just dina behov.

Rätt molnlösning stärker med andra ord din konkurrenskraft. Frågan är kanske inte om du ska flytta driften till molnet utan när och hur – eller om du har rätt partner idag?

Frigör resurser och förbättra tryggheten

Vi på LOAD hjälper företag vars IT är verksamhetskritisk med allt från IT-strategi till molnlösningar. Vi vet hur viktigt det är att systemen aldrig någonsin får stanna. I många fall är det säkrare och mer kostnadseffektivt att lägga ut driften av funktioner som är helt avgörande för att hjulen i verksamheten ska snurra på en specialist utanför huset.

Kontakta oss här.