Lagring som matchar dina behov. I ditt eget moln.

13 jun, 2019

Många lider av ständig brist på lagringskapacitet. Andra betalar alldeles för mycket för lagringsutrymme de inte använder. Väldigt få lyckas pricka rätt när det gäller lagring.

Lagring är inte så lätt som det låter. Att all den information och data som snurrar runt i en organisation behöver hanteras effektivt och säkert i vardagen är något de flesta inte ens tänker på. Men vad vore ett modernt företag utan sin data idag? Svaret är: ingenting alls.

Mängden data och information ökar överallt, hela tiden. Det ställer höga krav på den lagringslösning du väljer.

7 lagringsproblem många brottas med

  • Det är svårt att förutspå behovet av lagring på lång sikt.
  • Det gör det i sin tur svårt att budgetera.
  • När kapaciteten eller prestandan behöver förändras ligger man hela tiden ett steg efter.
  • Hantering och administration av lagring är resurskrävande.
  • De flesta organisationer har inte lagringsexpertis inhouse.
  • Resultatet blir att man köper för lite och slår i taket eller för mycket och betalar för outnyttjade resurser.
  • Därefter sitter många fast i lösningar som inte är optimala.

Även molnet har sin skugga

En lagringslösning i molnet åtgärdar flera av de här problemen. Men även molnet har sin skugga. Alla organisationer varken kan eller vill ha sin data i publika moln, av säkerhetsskäl eller på grund av begränsningar i lagar och regler.

För vissa applikationer kan även närheten till lagringen vara av stor vikt för att få optimal prestanda. Då funkar det helt enkelt inte med lagring i molnet utan det krävs att lagringen finns lokalt.

Andas ut med Private Cloud Storage

Därför har vi skapat tjänsten Private Cloud Storage. Den ger dig molnets fördelar: en skalbar och flexibel lösning där vi tar hand om administration och övervakning av kapacitet och prestanda.

Du har ständig tillgång till kunnig expertis och behöver inte planera och budgetera för utbyggnader.Med den senaste tekniken för komprimering och deduplicering reduceras mängden data och därmed också vad du betalar för. IBM som står för den bakomliggande teknologin garanterar 2:1.

Dessutom lagras all data på plats i era lokaler.

Läs mer här.