Backup as a Service

Slösar ni med värdefulla resurser? Backup as a Service frigör tid.

29 aug, 2017

Det krävs djup expertkompetens för att hantera ditt företags dagliga backup, samtidigt som det är tidskrävande. Med vår Backup as a Service får du en framtidssäkrad lösning – och frigör kompetenta medarbetares tid.

Backup är ett tidskrävande jobb som kräver hög expertis inom området. En backup som är otillräcklig eller inte fungerar som den ska vid en återläsning kan innebära stora kostnader för ditt företag. Därför är det viktigt att fastställa vilka behov och krav ni har inom organisationen. Klarar ni av att tappa ett dygns data eller kan en enda minut få allvarliga negativa konsekvenser?

Vanliga problem med backup:

 • Företaget förlorar värdefull information.
 • Förlorad information kan leda till stora ekonomiska konsekvenser.
 • Kompetent personal slösar tid som inte adderar affärsvärde.
 • Backupen är beroende av en person som kan bli sjuk eller sluta.

Flexibelt och skalbart

I slutändan handlar det om att kunna lagra och återställa data så snabbt som just er verksamhet kräver. Backup as a Service är en tjänst inom våra Cloud Services som hjälper er med just detta. I samarbete med dig som kund, fokuserar vi på verksamhetens krav inom tillgänglighet, lagring och återläsning av information. Backup as a Service är en skalbar och flexibel lösning, helt utan intern administration, där du betalar efter verksamhetens behov efterhand som de växer eller minskar.

Fördelar med Backup as a Service:

 • Konstant tillgång till specialistteam.

 • Du betalar månadsvis för det du använder. Inget annat.

 • Snabb återställning av data med minimal nertid.

 • Dokumenterad säkerhet enligt ISO 27001 och ISAE 3000.

 • Övervakning dygnet om och löpande rapporter.

 • Rätt roller till rätt personer för att förebygga säkerhetsbrott och fel.

 • Data komprimeras med intelligenta lösningar för att minimera datavolymerna.

 • Den senaste och bästa teknologin framtidssäkrar din backup-lösning.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan ta hand om din backup-lösning så att du tryggt kan fokusera på affären.