Andas ut med trygghet, kontroll och spetskompetens dygnet om

Att köpa backup som en tjänst gör att du tryggar backup-behovet med en lösning som både ökar säkerheten och sänker kostnaderna. Samtidigt sparar du initialt datan både hos dig lokalt och hos oss. Det gör det enklare att göra en restore vid behov.

1. Ökad säkerhet – enkel restore

Du får en backupserver och disk på plats hos dig och kan spara data lokalt så länge du önskar (30, 60 dagar eller längre) upp till 100TB data. Det betyder att du snabbare kan göra en restore vid behov. Samtidigt ökar redundansen genom att backupen replikeras till LOADs datacenter så att datan finns i geografiskt separerade redundanta datahallar. Data utöver 100TB eller som sparats längre lagras hos oss på LOAD där datan speglas på två ställen. Hos oss får du en ISO270001-certifierad lösning med granskad och dokumenterad datasäkerhet.

2. Kontroll och kunskap dygnet om

Som Backup as a Service-kund får du ständig tillgång till den bästa och senaste kompetensen genom våra kunniga experter inom backup. Vi levererar rapporter och statistik om prestanda 24/7.

3. En bevisat pålitlig lösning

Vår backup-lösning från IBM är beprövad och testad med mycket starka referenser och har utsetts till en av marknadens ledande backup-lösningar av Gartner många år i rad. Dessutom får du tillgång till en Enterprise-plattform som tidigare bara varit tillgänglig för mycket stora organisationer.

4. Både data och pris komprimeras x 7

Du får tillgång till den senaste tekniken inom deduplicering och komprimering. Det reducerar mängden data och minskar därmed även vad du betalar för. Genomsnittlig dedupliceringsgrad är 7 gånger, vilket sänker både lagringsutrymmet för din data och priset du betalar för att lagra det 7 gånger.

5. Resurseffektivt från dag 1

Du betalar bara för det du använder och har fullständig flexibilitet mot dina faktiska behov. Skala upp och ner som det passar din verksamhet. Det minskar ditt behov av planering och avlastar på det sättet din organisation även administrativt.

Med Backup as a Service slipper du oron och frustrationen kring att en viktig IT-process inte får den tillsyn och löpande kontroll som den kräver. Du får en säker och kostnadseffektiv lösning och har alltid tillgång till den senaste spetskompetensen när du behöver den.

Låt oss se till att din verksamhetskritiska IT presterar och är säker, dygnet om. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Bild på Mikael Söderholm
Kontaktperson

Mikael Söderholm

fornamn.efternamn@load.se

Inom medicinteknik får ingen uppgift någonsin förloras

Läs mer om Etac