Därför borde företagsledningen prioritera IT-strategin

Vad händer om de viktigaste IT-systemen i din verksamhet går ner? Vilka garantier har ditt företag för tillgängligheten? Och hur skulle ni hantera ett större avbrott, t.ex. strömavbrott, brand eller en cyberattack?

Hos många företag är det IT-avdelningarna själva som driver dessa kritiska frågor, trots att de i högsta grad påverkar hela verksamheten. Vi på LOAD menar att ledningen inte längre kan betrakta IT som ett sidospår. I takt med att den dagliga verksamheten blir allt mer IT-beroende, behöver ledningen ta ett helhetsgrepp och utforma riktlinjer för hur frågor som rör tillgänglighet, lagring och säkerhet bör hanteras.

Vad vinner företagsledningen på en genomtänkt IT-strategi?

  • bättre beslutsunderlag
  • komplett bild över risker och affärsnytta med olika lösningar
  • krisberedskap vid driftstopp
  • lönsammare IT-infrastruktur
  • säkrare hantering av stora informationsmängder
  • en fungerande IT som stödjer verksamheten

Tillsammans med LOAD lägger din organisation grunden för framtidssäkra IT-investeringar. Vi hjälper ledningen att ta fram genomtänkta strategier för verksamhetskritisk IT med utgångspunkt i nuläget, förestående utmaningar, möjliga lösningar samt hur olika lösningar kan påverka verksamheten.

Med en genomtänkt strategi tar ledningen det första steget mot att driva IT-driften och IT-infrastrukturen utifrån verksamhetens behov.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Bild på Kim Quarnström
Kontaktperson

Kim Quarnström

fornamn.efternamn@load.se

Nertid på 0,5 sekunder kan förstöra åratals forskning

Läs mer om Max IV