Idag finns smart teknik som låter dig systematisera arbetet med utförsäljningar. Med rätt stöd kan du både jobba strategiskt med faktabaserade underlag och skapa utrymme för anpassning i takt med att verkligheten snabbt förändras.

3 nycklar för att lyckas med utförsäljningarna

  1. systematisera arbetet med dem
  2. ha koll på omvärldsfaktorer, konkurrenter och lokala skillnader
  3. ge utrymme för att anpassa utförsäljningarna dynamiskt

Om planerna för utförsäljningar görs för långt i förväg och det inte finns möjlighet att löpande anpassa prisnivåerna till lokala skillnader i efterfrågan missar man ofta både tidsfönstret och bästa möjliga marginal. Det gör att man tappar djup i utförsäljningen och går miste både om intäkter och marginaler.

Ett system för hela kedjan

En analysplattform som täcker hela utförsäljningskedjan från A till Ö låter dig:

  • Systematisera utförsäljningsarbetet
  • Snabbt hitta rätt tidsfönster
  • Säkra rätt prisläge och nivåer i pristrappan
  • Förstå var efterfrågan är högst
  • Optimera resultat och lönsamhet

Baserat på IBMs Watson-system

Perfect Pricing Markdown är en molnbaserad webblösning som bygger på IBMs välkända intelligenta Watson-system. Löpande rapporter ger dig överblick och kontroll med en knapptryckning. Samtidigt blir det möjligt att jobba mycket mer finmaskigt och dynamiskt på ett strukturerat sätt.

Längtar du också efter ett robust och skarpt system som låter dig jobba dynamiskt med dina utförsäljningar? Hör av dig till mig så berättar jag mer.

Bild på Olle von Essen
Kontaktperson

Olle von Essen

fornamn.efternamn@load.se

Prisoptimering stärker Coops verksamhet

Läs mer om Prisoptimering stärker Coops verksamhet